Уредувачки одбор

Главен и одговорен уредник

Славчо Ковилоски

Редакција

Jулијана Папазова

Александар Ковилоски

Елена Пренџова


Меѓународен уредувачки одбор

Антоанела Петковска, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Ристо Солунчев, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Венцислав Димов, Универзитет Св. Климент Охридски, Софија, Бугарија

Грегор Помпе, Универзитет во Љубљана, Словенија

Мојца Кревел, Универзитет во Љубљана, Словенија

Звонко Танески, Универзитет Коменски, Братислава, Словачка

Јелена Арсенијевиќ Митриќ, Универзитет во Крагуевац, Србија

Татјана Вукелиќ, Универзитет во Риека, Хрватска

Сребренка Мачковиќ, Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина


Надворешни соработници

Гоце Трпков – ДЈ Гоце САФ

Тони Петковски – Тони Зен

Огнен Андоновски – ДЈ Бугимен

Александар Кацарски – Кацар

Биљана Миловановиќ Живак

Стефан Марковски